Tumblelog by Soup.io
 • Vostok
 • findmeguilty
 • didlirnik
 • ShameOnMe
 • Gabreiila
 • thebelljar
 • zoozia
 • wishyouwerehere
 • sankastycznie
 • Americanlover
 • katastrofo
 • afryyka
 • polwytrawnie
 • weightless
 • fuchs
 • lugola
 • risky
 • bizarrerie
 • blood-bank
 • mayrose
 • merr
 • dluga
 • elinela
 • skaryfikaacjaduszy
 • nieprzypadek
 • agi2805
 • interpretujmniejakchcesz
 • nosiemka
 • wezsplyn
 • gabrysiowa
 • Kokytos
 • daaaaaamn
 • malinowykisiel
 • hysterie
 • wiecejnic
 • apatyczna
 • okiemnieogarniesz
 • hesiamela
 • alberta
 • maryme
 • damp
 • tove
 • babyimdreamin
 • justonebullet
 • stockholmsyndrome
 • irmelin
 • niee
 • ananana
 • ever
 • niczegoniezaluj
 • niekoniecznieomnie
 • novocaine
 • kapelino
 • loveveryone
 • JulaBalu
 • Irritum
 • livefree
 • perfectlylonely
 • Annju
 • centymetry
 • thatwasntadream
 • day11shadow
 • sardoniczna
 • lornaa
 • sadeyes
 • summerkiss
 • beznazwy
 • M-M
 • koskoss
 • levenachristiano
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

8565 5ab9
1583 d898
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
1782 541c
Reposted fromonlyman onlyman viamiieciuu miieciuu
6059 1686
0081 04cc
Reposted frompunisher punisher
9429 2801 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9589 20db 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8114 f628 500
Reposted frompunisher punisher viaderida derida
9844 83fb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9847 c340 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9851 ef53 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
- A czemu nigdy nie używasz siły w stosunku do mnie? - Ponieważ kochać to znaczy wyrzec się siły - odpowiedział cicho Franz. 
— Milan Kundera "Nieznośna Lekkość Bytu"
Reposted fromstormymind stormymind

February 17 2019

3346 936e
9658 da28 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaflaus flaus
8688 43ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromeglerion eglerion viaEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl