Tumblelog by Soup.io
 • didlirnik
 • ShameOnMe
 • Gabreiila
 • thebelljar
 • zoozia
 • wishyouwerehere
 • sankastycznie
 • Americanlover
 • katastrofo
 • afryyka
 • polwytrawnie
 • weightless
 • fuchs
 • lugola
 • risky
 • bizarrerie
 • blood-bank
 • mayrose
 • merr
 • dluga
 • elinela
 • skaryfikaacjaduszy
 • nieprzypadek
 • agi2805
 • interpretujmniejakchcesz
 • nosiemka
 • wezsplyn
 • gabrysiowa
 • Kokytos
 • daaaaaamn
 • malinowykisiel
 • hysterie
 • odejdz
 • apatyczna
 • okiemnieogarniesz
 • hesiamela
 • 100suns
 • alberta
 • maryme
 • damp
 • tove
 • babyimdreamin
 • justonebullet
 • stockholmsyndrome
 • irmelin
 • niee
 • ananana
 • ever
 • niczegoniezaluj
 • niekoniecznieomnie
 • stealmysoul
 • novocaine
 • kapelino
 • loveveryone
 • JulaBalu
 • Irritum
 • livefree
 • perfectlylonely
 • Annju
 • centymetry
 • thatwasntadream
 • day11shadow
 • sardoniczna
 • lornaa
 • sadeyes
 • summerkiss
 • beznazwy
 • M-M
 • koskoss
 • levenachristiano
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaszarakoszula szarakoszula

April 27 2017

Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaszydera szydera

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viaszydera szydera
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viatoolong toolong
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viaziemniaki ziemniaki
0620 f0c7
Reposted fromkatsiu katsiu viacocciuella cocciuella
6581 b188 500
Reposted fromotters otters viacocciuella cocciuella
Alligator - Dirty Car Art by ProBoyNick
Reposted fromPsaiko Psaiko viahothou hothou
0951 3b13

thefingerfuckingfemalefury:

scientia-rex:

markv5:

😻

H Y P N O C A T

THIS CAT IS TOO POWERFUL

Chill Satan..
Reposted fromvolldost volldost viacocciuella cocciuella
9164 cd72 500
Reposted fromstephiknee stephiknee
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via3mi1y 3mi1y
6443 9592
Reposted fromcountingme countingme via3mi1y 3mi1y
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaspizowyratler spizowyratler
6718 19b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaampajewska ampajewska
3749 0171 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoski oski
Now I see the secret of making the best person: it is to grow in the open air and to eat and sleep with the earth.
Walt Whitman (via landscape-photo-graphy)
Reposted frombackground background viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl