Tumblelog by Soup.io
 • findmeguilty
 • didlirnik
 • ShameOnMe
 • Gabreiila
 • thebelljar
 • zoozia
 • wishyouwerehere
 • sankastycznie
 • Americanlover
 • katastrofo
 • afryyka
 • polwytrawnie
 • weightless
 • fuchs
 • lugola
 • risky
 • bizarrerie
 • blood-bank
 • mayrose
 • merr
 • dluga
 • elinela
 • skaryfikaacjaduszy
 • nieprzypadek
 • agi2805
 • interpretujmniejakchcesz
 • nosiemka
 • wezsplyn
 • gabrysiowa
 • Kokytos
 • daaaaaamn
 • malinowykisiel
 • hysterie
 • odejdz
 • apatyczna
 • okiemnieogarniesz
 • hesiamela
 • 100suns
 • alberta
 • maryme
 • damp
 • tove
 • babyimdreamin
 • justonebullet
 • stockholmsyndrome
 • irmelin
 • niee
 • ananana
 • ever
 • niczegoniezaluj
 • niekoniecznieomnie
 • stealmysoul
 • novocaine
 • kapelino
 • loveveryone
 • JulaBalu
 • Irritum
 • livefree
 • perfectlylonely
 • Annju
 • centymetry
 • thatwasntadream
 • day11shadow
 • sardoniczna
 • lornaa
 • sadeyes
 • summerkiss
 • beznazwy
 • M-M
 • koskoss
 • levenachristiano
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viatfu tfu
7656 8321 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
1525 0687
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
1664 6de1
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie viayanek yanek
2744 4788 500
Reposted frompapaj papaj viayanek yanek
5726 aee6
Tell Cersei it was me
Reposted fromkopytq kopytq viabanshe banshe
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viabanshe banshe
0009 1294 500
Reposted fromtgs tgs viabanshe banshe
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
3048 f2f0 500
Reposted fromtfu tfu
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice viaalmostlover almostlover
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromlanni lanni viaopenyoureyesx openyoureyesx
3065 4a74 500
Reposted fromMalikor Malikor vianoisetales noisetales
3038 8fcc
3671 5b71
Reposted fromtfu tfu
3709 27c8 500
Reposted fromtfu tfu
3712 717d 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl