Tumblelog by Soup.io
 • didlirnik
 • ShameOnMe
 • Gabreiila
 • thebelljar
 • zoozia
 • wishyouwerehere
 • sankastycznie
 • Americanlover
 • katastrofo
 • afryyka
 • polwytrawnie
 • weightless
 • fuchs
 • lugola
 • risky
 • bizarrerie
 • blood-bank
 • mayrose
 • merr
 • dluga
 • elinela
 • skaryfikaacjaduszy
 • nieprzypadek
 • agi2805
 • interpretujmniejakchcesz
 • nosiemka
 • wezsplyn
 • gabrysiowa
 • Kokytos
 • daaaaaamn
 • malinowykisiel
 • hysterie
 • odejdz
 • apatyczna
 • okiemnieogarniesz
 • hesiamela
 • 100suns
 • alberta
 • maryme
 • damp
 • tove
 • babyimdreamin
 • justonebullet
 • stockholmsyndrome
 • irmelin
 • niee
 • ananana
 • ever
 • niczegoniezaluj
 • niekoniecznieomnie
 • stealmysoul
 • novocaine
 • kapelino
 • loveveryone
 • JulaBalu
 • Irritum
 • livefree
 • perfectlylonely
 • Annju
 • centymetry
 • thatwasntadream
 • day11shadow
 • sardoniczna
 • lornaa
 • sadeyes
 • summerkiss
 • beznazwy
 • M-M
 • koskoss
 • levenachristiano
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viachemiczna chemiczna
Reposted fromFenette Fenette
1360 eeb5
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaFenette Fenette
9946 65e1
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaFenette Fenette
5668 caa2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaFenette Fenette
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viacomiendolirica comiendolirica
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viamysteryblackcat mysteryblackcat
4773 f122 500
Reposted fromnyaako nyaako viatoolong toolong
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
6192 c840
Reposted fromsiegmunda siegmunda viakokoloko kokoloko
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaFenette Fenette
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viatoolong toolong
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viarisa risa
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatoolong toolong
3996 4397
Reposted fromteijakool teijakool viakokoloko kokoloko
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaFenette Fenette
4902 565f
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatoolong toolong
6349 aa4b 500
The Wanderer
Reposted fromvolldost volldost viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl